Puppy heart.jpg
Litter Z2.jpg
Litter K2.jpg
2022 Litter P2.jpg
Litter J 2022.jpg
щенки джек рассел терьера, puppies jack russell terrier
Наша жизнь - это движение, мы не стоим на месте!
Добро пожаловать в нашу команду!
Our life is activity! Welcome to our family and go forward with us!
1/31
У НАС ЕСТЬ ЩЕНКИ! WE HAVE PUPPIES!
Puppy heart.jpg